Geen objecten gevonden

Duurzaam en betaalbaar wonen

Publicatiedatum: 05-12-2017

Begroting 2018 

OFW heeft haar begroting voor het komende jaar gereed. Belangrijke thema’s naast nieuwbouw en modernisering zijn: betaalbaarheid van wonen, energievoorziening in de toekomst en een nieuw ondernemingsplan. Ook werkt OFW samen met de gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging aan nieuwe prestatieafspraken.

Komend jaar onderzoekt OFW hoe de huurverhoging in relatie gebracht kan worden met daadwerkelijke energieverbruiken. “Wonen moet betaalbaar zijn voor onze huurders. We benaderen daarom ‘betaalbaar wonen’ vanuit het woonlastenperspectief. Dat is breder dan alleen de huur.”, aldus Truus Sweringa (directeur bestuurder OFW). Naast het plaatsen van zonnepanelen op woningen, denkt OFW na over de toekomstige energievoorziening in haar woningen. Een stap daarin is bijvoorbeeld door in nieuwe en in bestaande woningen op natuurlijke momenten (zoals een verhuizing of keukenvervanging) elektrisch koken toe te passen in plaats van koken op gas. Hiermee speelt OFW in op de ontwikkeling naar gasloze wijken. 

Verder werken aan gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid

Een woningvoorraad die kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de samenstelling en vraag van de huidige en toekomstige bewoners, inspelen op de vergrijzing, aandacht voor bijzondere doelgroepen in de volkshuisvesting en prettig leefbare wijken en buurten met betrokken bewoners. Dat is waar de gemeente, Huurders Belangen Vereniging (HBV) en OFW gezamenlijk voor staan. Ook het komende jaar werken de partijen samen aan prestatieafspraken rond deze thema’s. In de begroting heeft OFW er rekening mee gehouden dat zij invulling kan geven aan deze prestatieafspraken.

Nieuwbouw en modernisering

In 2018 start OFW met  de modernisering van de 48 woningen aan de Heraut, Blazoen, Vendelier en Jachthoorn (Spelwijk) in Swifterbant. OFW gaat ook bouwen: nog eens 35 studentenkamers op de Green Campus worden begin volgend jaar opgeleverd, een voormalig kantoorgebouw aan de Morinel wordt getransformeerd naar 10 (starters)appartementen en OFW heeft aangegeven 30 appartementen te willen bouwen in Swifterbant op de locatie de Kombuis  waar ook een MFC beoogd is. Daarnaast is OFW in gesprek over 18 appartementen voor kleine huishoudens in Dronten-West. 

Ondernemingsplan 2018-2023 

2018 is het jaar waarin een nieuwe beleidsperiode voor OFW aanbreekt. Tegelijk met het werken aan de begroting heeft OFW gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan. Dat plan is voor een langere periode, namelijk: 2018-2023. Het ondernemingsplan wordt in 2018 besproken met de belanghouders van OFW, waarna het definitief vastgesteld wordt. 

Meer over de begroting 2018?

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden