Geen objecten gevonden

Grote belangstelling symposium Genootschap Flevo en OFW

Publicatiedatum: 15-05-2019

Ruim tachtig deelnemers kwamen af op het symposium “De Cultuur van het avontuur” op dinsdag 7 mei. Het symposium, georganiseerd door het Genootschap Flevo in samenwerking met OFW stond in het teken van 50 jaar wonen in Dronten en omstreken.

De Meerpaal in Dronten vormde het decor voor een verhandeling over een halve eeuw wonen, bezien vanuit het perspectief van landelijke ontwikkelingen en trends, het provinciaal beleid en de uitdagingen waar OFW voor staat. Daarbij kwamen enkele opmerkelijke feiten en wetenswaardigheden aan de orde.

Enorme vraag naar woningbouw
Hennie Bogaards, bestuurslid Genootschap Flevo begeleidde het symposium in de rol van dagvoorzitter. Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems TU Delft concludeerde dat het inwonersaantal van Nederland en daarmee de vraag naar geschikte huisvesting toeneemt. De prognoses van het CBS blijken structureel te laag, met name als gevolg van buitenlandse instroom uit Oost-Europese landen. De groei van de bevolking is 20.000 (verschil tussen geboortes en sterfte), de groei als gevolg van buitenlandse instroom is 80.000. Boelhouwer vraagt zich af of we in 2040 groeien naar 22 miljoen inwoners. Zou het gewenst zijn als het kabinet een bevolkingspolitiek voert? Boelhouwer vindt van wel.

Veel groei in de vraag naar woningen wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dit alles leidt tot een enorme vraag naar nieuwe woningen. Op dit moment wordt er volgens Boelhouwer teveel gebouwd in het duurdere segment (boven € 300.000), voor veel mensen is dit financieel onbereikbaar.

Provincie geeft ruimte
Mary Haselager, hoofd Gebiedsprogramma’s en Europa van provincie Flevoland: “De provincie heeft er voor gekozen ruimte te geven aan woningbouw. Er is dus geen sprake van contingentering van woningbouw. Gemeenten genieten daardoor van een grote vrijheid.” De provincie is geen voorstander van permanent wonen in recreatiewoningen. Bij goede argumenten kan daarvan worden afgeweken. 

50 jaar OFW
Dit jaar bestaat OFW 50 jaar. Directeur bestuurder Truus Sweringa nam de aanwezigen mee in de geschiedenis van Dronten, het heden en de toekomst. “Er is sprake van fors gewijzigde marktomstandigheden. We zien hele wijken met vooral koopwoningen ontstaan. Hierdoor gaan kinderen die in een koopwoning wonen naar andere scholen dan kinderen uit een huurhuis. Dat is een onwenselijke ontwikkeling en staat haaks op de gedachte van de inclusieve samenleving.” De ruimte om te investeren voor woningcorporaties, is door de heffingen die de overheid heeft ingevoerd  tijdens de crisisjaren, sterk beperkt. Inmiddels gaat een kwart van de huuropbrengsten regelrecht naar het Rijk. Omdat de heffingen gekoppeld worden aan de OZB, stijgt de bijdrage aan het Rijk jaarlijks. Peter Boelhouwer: “Dit is een niet uit te leggen verhaal. Er is juist investeringsruimte nodig  voor corporaties, zowel voor nieuwbouw, verduurzaming van de bestaande voorraad als voor onderhoud.”

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden