Huurverhoging OFW-woningen ruim onder maximale huurstijging

Publicatiedatum: 02-05-2018

De meeste huurders krijgen een huurverhoging van 0,8%

Per 1 juli 2018 verhoogt OFW de huren van vrijwel al haar woningen. OFW kiest net als vorig jaar voor een gematigde huurverhoging. Het uitgangspunt is dat wonen voor de primaire doelgroep betaalbaar moet blijven. De grootste groep huurders van OFW krijgt daarom een huurverhoging van 0,8 procent. Hiermee zit OFW ruim onder de maximale huurstijging van 3,9 procent wat besloten is door de overheid. De huurstijging voor overige huurders varieert tussen de 2,4 en 3,9 procent.

Net als vorig jaar geeft de overheid woningcorporaties de ruimte om een maximale huurverhoging door te voeren door de huursombenadering toe te passen. De huursombenadering houdt in dat de totale huursom van gereguleerde huurwoningen gemiddeld niet meer mag stijgen dan inflatie plus 1 procent. Dit jaar is deze vastgesteld op 2,4 procent. Door het toepassen van de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, krijgen een hogere huurverhoging. Daarnaast mag OFW binnen de maximale huurstijging een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Hiervan zijn huishoudens van vier of meer personen, huishoudens waarvan tenminste één persoon 65 jaar is en chronisch zieken en gehandicapten uitgesloten.

De huurprijs van een aantal OFW-woningen sluit niet goed aan bij de kwaliteit van de woning. Daarom heeft OFW voor deze woningen besloten om de huur extra te verhogen. Het beleid van OFW blijft om de huur niet boven de maximale sociale huurgrens (€ 710,68) te verhogen, ook al zou dit wel mogen. Samen met de Huurders Belangen Vereniging (HBV) heeft OFW gekeken naar een zo’n eerlijk mogelijke verdeling. Circa 3200 huurders krijgen een huurverhoging van 0,8 procent, circa 900 huurders 2,4 procent en circa 100 huurders 3,9 procent. 

De huur van onzelfstandige woonruimte (kamers) wordt met 0,5 procent verhoogd. Daarnaast heeft OFW besloten om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor huurders met een inkomen boven 41.056 euro. Zij krijgen een huurverhoging van 5,4 procent. OFW heeft in de prestatieafspraken met de gemeente en de HBV afgesproken om de extra huurinkomsten uit deze huurverhoging te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. De inkomensafhankelijke huurverhoging telt hierdoor niet mee voor de totale huursomstijging.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden