Inspirerend gesprek over tuinen

Publicatiedatum: 20-04-2017

OFW en HBV organiseren bijeenkomst over tuinonderhoud

Woensdag 19 april kwamen maar liefst 40 mensen bij elkaar om te spreken over tuinonderhoud. De Huurders Belangen Vereniging (HBV) en woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) organiseerden het gesprek om een gezamenlijke visie, behoeften en samenwerkingsmogelijkheden te inventariseren onder belanghouders. 

Dinand Ekkel, lector van Aeres Hogeschool, vertelde een inspirerend verhaal over het belang van groen. Daarna zijn de deelnemers in groepjes uiteen gegaan om ideeën, dilemma’s en oplossingen te formuleren voor tuinonderhoud. De drie thema’s onderhoudsarme tuinen, tuinonderhoud hulpbehoevenden en gezonde levensstijl en tuin kwamen uitgebreid aan bod. 

Onderhoudsarme tuinen

Een onderhoudsarme tuin kan ervoor zorgen dat een tuin er altijd netjes uitziet. Tegelijkertijd draagt een gezellige tuin vaak bij aan een fijne woonomgeving. OFW vindt het daarom belangrijk dat mensen van hun tuin kunnen genieten. Ook moeten onderhoudsarme tuinen geen andere problemen opleveren, zo moet bijvoorbeeld het regenwater goed weg kunnen lopen. De deelnemers opperden ideeën als een tuinonderhoudsabonnement en het versterken van kennisoverdracht en ondersteuning,  

Tuinonderhoud hulpbehoevenden

Helaas komt achterstallig tuinonderhoud bij huurders van OFW nog regelmatig voor. Soms is dit omdat mensen het tuinonderhoud niet zelf kunnen organiseren vanwege een lichamelijke beperking en het ontbreken van een netwerk en financiële middelen. Er zijn diverse ideeën naar voren gekomen waaronder een tuinabonnement, zoeken naar structurele hulp en het betrekken van scholen.

Gezonde levensstijl en tuinen

Een tuin kan een bijdrage leveren aan een gezonde levenswijze. Deelnemers gaven aan het belangrijk te vinden kennis en educatie op te halen bij agrariërs en scholen. Een gemeenschappelijke (moes) tuin wordt ook als een mooi initiatief gezien. 

Aan de slag met opbrengst

OFW heeft alle ideeën, oplossingen, dilemma’s en adviezen verzameld. Aan het einde van de bijeenkomst heeft elke deelnemer aangeven welke drie prioriteit hebben. OFW is trots op én de hoge opkomst én het constructieve overleg dat is gevoerd. “We gaan zeker aan de slag met de punten die als prioriteit zijn aangeven” aldus manager Wonen Wout Kranen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden