Noek Pouw nieuwe directeur bestuurder OFW

Publicatiedatum: 14-01-2020

Met ingang van 1 april 2020 is Noek Pouw de nieuwe directeur bestuurder van OFW. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in hem de juiste persoon gevonden om de sociale huisvestingsopgave van Dronten, samen met de gemeente en de Huurders Belangen Vereniging verder uit te bouwen en vorm te geven. Noek Pouw volgt Truus Sweringa op, die OFW na 23 jaar dienstverband gaat verlaten.

De selectiecommissie, met naast RvC ook vertegenwoordiging uit MT en OR, heeft unaniem gekozen voor Noek Pouw. Mede omdat “hij naast zijn kennis en ervaring ook heeft laten zien mensen te kunnen raken.” 

Noek Pouw is blij met zijn benoeming en geeft aan de duurzame koers van zijn voorgangster te willen voortzetten. 

Het is belangrijk om niet alles tegelijk en te veel te willen, maar juist om ervoor te zorgen dat je de dingen die je doet, goed doet. Met aandacht en oog voor de toekomst. Ik kijk uit naar de samenwerking met de collega’s, partners en huurders van OFW.

De nieuwe directeur bestuurder is geen onbekende in de corporatiewereld. Op dit moment is Noek Pouw nog werkzaam bij woningcorporatie Ymere in Amsterdam, waar hij als teamleider Strategie en Beleid de afgelopen tijd onder meer verantwoordelijk was voor het ontwerp en de implementatie van het nieuwe sturingsmodel. En daarvoor werkte hij als manager Strategie & Beleid, Communicatie en Bestuurszaken bij landelijk studentenhuisvester DUWO, waar hij verantwoordelijk was voor een brede, op innovatie gerichte portefeuille, van woonzaken tot governance en van bewonersparticipatie tot externe relaties. In deze en voorgaande functies heeft Noek Pouw veel ervaring opgedaan met veranderingstrajecten, waarbij hij, zoals hij zelf aangeeft, er sterk op is gericht vanuit verbinding tot daadwerkelijke transitie te komen. Dit sluit naadloos aan op de huidige ontwikkelingsambitie bij OFW, die is gericht op adequate bedrijfsvoering en dienstverlening van de organisatie.

De RvC is verheugd met de aanstelling. Marjo Visser, voorzitter van de RvC: "Met Noek halen wij de ideale mix in huis van zakelijkheid en mensgerichtheid. Dit is precies wat nodig is in de nieuwe fase van OFW."

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden