OFW cum laude geslaagd voor visitatie

Publicatiedatum: 20-07-2017

Dit voorjaar heeft OFW voor de vierde keer een extern onderzoek uit laten voeren. Een externe en onafhankelijke commissie bekeek hoe de organisatie op verschillende gebieden presteert, wat de ambities zijn en hoe stakeholders naar de organisatie kijken. "OFW is cum laude geslaagd voor deze visitatie", aldus prof. dr. Pieter Hooimeijer (voorzitter van de visitatiecommissie) tijdens de presentatie van het rapport op woensdag 19 juli in restaurant At Sea in Dronten. 

Sinds 2007 is het vanuit de Governancecode, die over goed bestuur en toezicht gaat, verplicht om vierjaarlijks een visitatie uit te voeren. OFW voerde voor die tijd ook al visitaties uit, de organisatie is hier in 2005 mee gestart. OFW liet zich afgelopen voorjaar voor de vierde keer visiteren. Aan de hand van persoonlijke interviews met belanghebbenden beoordeelde de onderzoekscommissie de corporatie. De scores werden respectievelijk verkregen voor het presteren naar opgaven en ambities (8,0), het presteren volgens belanghebbenden (7,7), het presteren naar vermogen (7,0) en het presteren naar governance (7,4). 

Bijzondere complimenten kregen we voor de sterke verankering in de lokale gemeenschap en de uitstekende verhouding met de Huurders Belangen Vereniging. In het rapport staat: De huurders en de huurdersbelangenvereniging zijn zeer positief over OFW. De klanttevredenheid is hoog en de huurdersvertegenwoordigers beoordelen het presteren van OFW als ‘zeer goed’. De ingrijpende woningrenovaties, waarbij de huurders veel inspraak hebben en de huurprijs ongewijzigd blijft terwijl de energielasten flink omlaag gaan, worden zeer gewaardeerd.

Andere kenmerkende zaken die de commissie opmerkte, zijn dat OFW voorloper op het gebied van duurzaamheid is: “OFW is de straat al uit en de andere corporaties staan nog aan het begin”. Met deze woorden beschreef één van de belanghebbenden het duurzaamheidsbeleid van OFW. De commissie onderschrijft deze woorden volledig. Op het vlak van duurzaamheidsbeleid is OFW één van de meest vooruitstrevende en best presterende corporaties van Nederland. Op het prestatieveld ‘kwaliteit van woningen en woningbeheer’ onderscheidt OFW zich ook duidelijk in positieve zin van andere corporaties. De corporatie is zoals genoemd koploper voor wat betreft duurzaamheidsbeleid en scoort ook goed op woningkwaliteit in algemene zin en klanttevredenheid. De commissie heeft de prestaties van OFW op dit onderdeel beoordeeld met het cijfer 9, een cijfer dat maar weinig gegeven wordt in visitaties. 

De visitatiecommissie is tevens blij te zien dat OFW de verbeterpunten van de vorige visitatie heeft opgepakt. Zoals blijkt uit het rapport zijn de belanghebbenden over het algemeen erg tevreden over hun samenwerking en de communicatie met OFW. Ook de relatie met de gemeente is verbeterd. Het risicomanagement heeft zich verder ontwikkeld en OFW heeft sinds begin dit jaar een onafhankelijke controller in dienst. Tot slot is ook de financiële positie van de corporatie verbeterd. De kasstromen van OFW zijn gezond en de doelstellingen van het verbeterplan uit 2013 zijn behaald. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor nieuwe investeringen. 

Truus Sweringa, directeur-bestuurder van OFW: “We hebben met genoegen kennis genomen van het visitatierapport waarin de visitatiecommissie (en onze belanghebbenden) een oordeel hebben gegeven over onze maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar. We herkennen het beeld dat geschetst is en zijn trots op het behaalde resultaat. Het rapport geeft ons ook aanknopingspunten voor verdere verbetering van onze organisatie en het betrekken van belanghebbenden bij ons beleid en de te maken afwegingen daarin. Bij het opstellen van het nieuwe Ondernemingsplan voor de periode 2018-2022 maken we graag gebruik van de uitkomsten van het rapport.  Daarnaast spreken we onze waardering uit voor de prettige en constructieve samenwerking met de visitatiecommissie en met Raeflex. Ook stellen we het erg op prijs dat onze belanghebbenden zich bij Oost Flevoland Woondiensten betrokken voelen en bijna allemaal in de gelegenheid waren om hun medewerking te verlenen aan de visitatie! En uiteraard danken wij onze medewerkers: zonder hun inzet hadden we dit goede resultaat niet kunnen behalen”. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden