OFW nodigt SP uit voor gesprek

Publicatiedatum: 06-11-2018

Een klacht is een kans om te verbeteren

Naar aanleiding van de inloopavond die de SP Dronten gisteravond organiseerde, roept OFW huurders op om klachten vooral te melden bij de corporatie zelf. Alleen dan kan OFW aan de slag om problemen op te lossen. Op deze manier kan OFW haar dienstverlening verbeteren en beter inspelen op de wensen en behoeften van huurders. Komen huurders er met OFW niet uit, dan kunnen zij zich wenden tot een onafhankelijke Geschillenadviescommissie.

“Huurders en woningzoekenden vormen het bestaansrecht van onze organisatie en zijn de reden waarom wij ons dagelijks inzetten. We hechten daarom veel waarde aan een klantgerichte dienstverlening en goed contact met de klant. Dat betekent ook open staan voor klachten. We gaan dus graag met huurders in gesprek om zo tot oplossingen te komen.” aldus Truus Sweringa directeur bestuurder OFW. Ook met SP Dronten heeft OFW contact gezocht. Tot nu toe heeft SP Dronten steeds een gesprek afgehouden. 

Goed contact met de klant betekent voor OFW oog en oor hebben voor wat huurders belangrijk vinden. OFW wil haar diensten leveren op een manier die past bij de klant.  Iedereen is tenslotte anders. Juist daarom biedt OFW ook maatwerk. “Natuurlijk komt het weleens voor dat klanten het niet eens zijn met de voorgestelde oplossingen. Dan kunnen zij zich wenden tot de Geschillenadviescommissie”, aldus Truus Sweringa. 

De Geschillenadviescommissie is onafhankelijk. Eén commissielid is benoemd op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging. Een ander lid op voordracht van OFW. Deze twee leden kiezen samen een voorzitter. Na het beoordelen van de klacht, legt de commissie een advies voor aan de directeur bestuurder van OFW. “Tot nu toe zijn alle adviezen overgenomen. Deze adviezen kunnen ook aanleiding zijn om ons beleid te veranderen.” 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden