OFW presenteert jaarresultaten 2016

Publicatiedatum: 01-08-2017

OFW-woningen landelijk laagste gasverbruik

Vandaag publiceert OFW de jaarresultaten over 2016. Een aantal onderwerpen uitgelicht: de woningen van OFW hebben landelijk het laagste gasverbruik. Dit blijkt uit de Aedes Benchmark. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar Prestatieafspraken gesloten voor 2017 met de gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging. En een ander mooi resultaat is dat de jaarrekening 2016 over de gehele linie positieve resultaten laat zien. 

Laagste gasverbruik en duurzaamheid 

Het daadwerkelijke landelijke gemiddelde gasverbruik in 2015 was 428MJ per m2 per woning. Het gemiddelde van de OFW-woningen ligt hier met 309MJ per m2 ver onder. Het lage gasverbruik van de woningen hebben we bereikt door de woningen goed te isoleren. 

De Aedes-benchmark vergelijkt woningcorporaties op een aantal prestatievelden waar ‘duurzaamheid’ recentelijk aan toegevoegd is. OFW zet hoog in op deze belangrijke maatschappelijke opgave en ontving in 2016 hiervoor de Duurzaam Bouwen Award voor het langjarig en met een integrale blik werken aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Tijdens de oplevering van de gemoderniseerde Chaletwoningen in maart 2016 onderstreepte ook minister Blok hoe belangrijk het is om goed om te gaan met ‘oud bezit’. 

Prestatieafspraken 

De prestatieafspraken tussen de Gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging zijn mede gebaseerd op de gemeentelijke Woonvisie. In deze  Woonvisie  staat de ambitie van de gemeente Dronten met betrekking tot onder meer de volkshuisvesting. Ook het in 2016 door OFW en de gemeente uitgevoerde woningonderzoek is een bouwsteen voor de Woonvisie. 

Bij het maken van de prestatieafspraken is specifiek aandacht geschonken aan de gewenste transformatie van onze woningvoorraad, de betaalbaarheid van de huurwoningen en de voorgenomen investeringen in nieuwbouw. Een voorbeeld hiervan is de bouw van 50 studentenwoningen op de Aeres Campus. 

Positieve financiële resultaten

De jaarrekening 2016 laat over de gehele linie positieve resultaten zien. Dit wordt sterk beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat. Op basis van de nieuwe Woningwet hebben we de marktwaarde van ons bezit (in verhuurde staat) in beeld moeten brengen. De resultaten en het eigen vermogen nemen door deze stelselwijziging aanzienlijk toe. We lijken hierdoor rijker, terwijl dit feitelijk niet het geval is. 

Meer cijfers en resultaten

Het volledige jaarverslag met de financiële jaarrekening is hier te vinden. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden