OFW scoort bovengemiddeld hoog op woningkwaliteit

Publicatiedatum: 22-11-2018

In de Aedes benchmark scoort OFW bovengemiddeld goed op de onderdelen ‘duurzaamheid, ‘onderhoud en verbetering’ en ‘betaalbaarheid en beschikbaarheid’. OFW krijgt van haar huurders gemiddeld een 7 voor haar dienstverlening en de netto bedrijfslasten zijn net als vorig jaar aanzienlijk lager dan het sectorgemiddelde. OFW is blij met deze uitkomsten.

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de sector als geheel. De Aedes benchmark gaat uit van drie scores: een A-score staat voor een bovengemiddelde score, een B-score staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde. De benchmark is uitgevoerd tussen zomer 2017 en zomer 2018.

Vijfde keer benchmark
Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de vijfde keer de benchmark. Maar liefst 90% van de woningcorporaties (291) deed mee. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden (98 procent) in de sector. 

Huurdersoordeel
Voor de onderdelen nieuwe huurders, huurders met reparatieverzoek en vertrokken huurders scoort OFW met een 7,1 en een 7,0 net onder het landelijk gemiddelde en krijgt een C-oordeel. Dit is te verklaren door de invoering van een nieuw gedigitaliseerd primair systeem ten tijde van de benchmark. De KWH-meting (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) die het hele jaar door resultaten meet, laat daarin alweer een stijging zien naar een 7,4 in september 2018.

Bedrijfslasten
De beïnvloedbare netto bedrijfslasten van OFW vallen met € 604 per verhuurbare eenheid ruim onder het gemiddelde van € 764,-. Wat een A-score betekent. “Mooi om te zien dat we als OFW hier zo goed op scoren, maar ook dat de sector behoorlijke stappen heeft gemaakt op het gebied van efficiency.” 

Duurzaamheid
Aedes heeft het onderwerp ‘duurzaamheid’ opgenomen in de benchmark vanwege het belang van dit onderwerp voor woningcorporaties en de hele maatschappij. OFW heeft met een Energie-index getal van 1,22 een van de laagste energie-index getallen van alle corporaties. Dit geldt eveneens voor de warmtevraag per m2 woning in CO2 uitgedrukt. Ook hiervoor krijgt OFW een A-score.

Onderhoud & Verbetering
Het totaaloordeel voor dit prestatieveld is een B. Binnen dit prestatieveld scoort OFW op de technische woningkwaliteit en de ervaren woningkwaliteit (door huurders) een A. OFW investeert meer dan het landelijke gemiddelde in haar woningbezit, waardoor OFW op het onderdeel instandhoudingskosten (de kosten en uitgaven voor onderhoud en woningverbetering) een C krijgt. Door deze investeringen, scoort OFW bovengemiddeld hoog (een A) op Woningkwaliteit. 

Betaalbaarheid & Beschikbaarheid 
Het totaaloordeel voor dit prestatieveld is een B. “Wat opvalt in dit prestatieveld, is dat wij door de relatief korte wachtlijsten en de ontspannen woningmarkt in Dronten, relatief snel een passende woning beschikbaar hebben. Daardoor scoren wij op dit onderdeel bovengemiddeld en een A. Bij de huurprijs valt op dat onze huren wat hoger liggen dan het gemiddelde (€554 t.o.v. €516). Dit komt enerzijds door ons relatief jonge woningbezit, maar ook door het grote aantal eengezinswoningen. Eengezinswoningen zijn over het algemeen wat duurder dan een klein appartement. Op de verhouding huur/ maximaal toegestane huur scoren we juist heel mooi (68,4% t.o.v. 72,1%). Huurders krijgen dus relatief gezien veel kwaliteit voor hun huur. OFW stuurt al jarenlang op woonlasten. Door de lage energielasten van onze huurders, verwachten wij de iets hogere huur (voor een groot deel) te compenseren.” 

Benieuwd naar meer resultaten?
De volledige resultaten van OFW en de andere woningcorporaties zijn beschikbaar op de website van Aedes. Bekijk de factsheet met de belangrijkste resultaten van OFW.

Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Aw en het WSW zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden