OFW stelt Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw vast

Publicatiedatum: 26-03-2019

 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN) vastgesteld. In het SBVN laat OFW onder andere via een routekaart zien hoe ze haar plannen op het gebied van duurzaam goed wonen waarmaakt en hoe ze ervoor gaat zorgen dat zij ook in de toekomst haar doelgroepen het beste van dienst is. Het werken volgens deze routekaart is vernieuwend in Nederland. 

OFW verduurzaamt haar woningen al jaren volgens een ‘no-regret’ aanpak: deze strategie kenmerkt zich door het stapsgewijs, op natuurlijke momenten met bewezen technieken, verduurzamen van de woningvoorraad. Hiervoor heeft OFW een routekaart gemaakt waarbij per woningcategorie de meest efficiënte en effectieve verduurzamingsingreep gekozen is. 

Vijf routes voor verduurzaming
De routekaart bestaat in totaal uit vijf hoofdroutes met allemaal een specifieke aanpak voor het onderhouden en verduurzamen van de woningvoorraad. Binnen iedere route staat kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de woningen centraal.  

Vermindering CO2-uitstoot met 85%
Met behulp van de maatregelen uit de routekaart gaat de CO2-uitstoot per woning flink omlaag. Prognoses op basis van werkelijke gebruiksgegevens laten zien dat OFW met deze maatregelen de gemiddelde CO2-uitstoot per woning in 2050 met 85% doet afnemen ten opzichte van 2008.

Meer over het SBVN van OFW
Met de maatregelen uit het strategisch beleidsplan geeft OFW voor de komende vijf jaar invulling aan twee thema’s uit het Ondernemingsplan 2018-2023: ‘onze doelgroep onder dak’ en ‘duurzaam goed wonen’.

Lees hier het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden