Realisatie MFC Swifterbant goed op weg, maar extra financiering noodzakelijk

Publicatiedatum: 23-05-2019

Het college van Dronten vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met een voorstel voor aanvullende financiering voor de ontwikkeling van het MFC Swifterbant. 

De afgelopen maanden is gezamenlijk met OFW hard gewerkt aan de realisatie van het MFC en daarbij 30 sociale huurappartementen op de locatie Kombuis in Swifterbant. Er is een bestemmingsplan gemaakt en samen met de partijen die zich in het toekomstig MFC gaan vestigen, is een Programma van Eisen samengesteld. Daarnaast heeft een aanbesteding plaatsgevonden om een architect te selecteren. In het kader van deze aanbesteding, is een schetsontwerp gemaakt inclusief een voorlopige kostenraming voor de gemeente Dronten.

College legt financieringsvoorstel voor
Uit de kostenraming bleek dat het door de raad in 2017 beschikbaar gestelde budget ontoereikend is om het MFC te realiseren. De belangrijkste reden is de aanzienlijke stijging van bouwkosten als gevolg van marktomstandigheden. Om het MFC te realiseren, is een besluit nodig om voor de realisatie van het MFC aanvullende financiering beschikbaar te stellen. Het college legt in de vergadering van 20 juni 2019 aan de raad een financieringsvoorstel ter besluitvorming voor. 

Samenwerkingsovereenkomst OFW en gemeente
Als de raad met het financieringsvoorstel akkoord gaat, zullen OFW en de gemeente vervolgens alle relevante afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Peter van Bergen:  “Ik ga ervan uit dat we na besluitvorming door kunnen met het proces, waarbij ik ernaar uitkijk om straks met de gebruikers en inwoners in gesprek te gaan over hun wensen met betrekking tot de invulling van het MFC.”

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden